Landschap
In de Maasduinen vinden we duinen, vennen, plassen, meren, heide, zandverstuivingen, naald-en loofbossen en landbouwgebieden. Dit alles wordt doorkruist met wandel- en fietsroutes. Ook de toerende automobilist kan over rustige landwegen uitgebreid genieten van het natuurschoon.
Wederom niet toevallig wordt de nieuw aangegeven ruiter-menroute met meer dan 70 km lengte zaterdag officieel geopend.

De drie rolstoelvriendelijke wandelroutes in dit gebied zullen op meerdere wijzen bereikbaar zijn en worden eveneens in de openingsceremonie betrokken.
Dankzij gesloten convenanten tussen grondeigenaren en natuurbeheerders is er een oplossing gevonden, om de ecologische hoofdstructuur ruim baan te geven. De verwezenlijking van de wens, edelherten weer door dit gebied te laten trekken is daardoor dichterbij gekomen.

Voorlichting
IVN, Limburgs Landschap, Gemeente Bergen en Staatsbosbeheer verlenen hun medewerking om onze bezoekers te begeleiden op hun snuffeltochten in dit weekend. In de stand zijn kaarten en routebeschrijvingen verkrijgbaar. Via rondleidingen wordt kennis van de natuur met veel enthousiasme doorgegeven. Speciaal opgeleide gidsen nemen u tijdens uw vakantie mee met thematochtjes. De één is nu eenmaal meer geinteresseerd in mossen en de ander is gebiologeerd door kleine kruipers of reine fluiters.

Bever, ijsvogel, das en rugstreeppad zijn voorbeelden van bijzondere diersoorten in de Maasduinen. Zeer zeldzame paddestoelen behoren tot de vegetatie. Neem uw camera dus mee.
Hoeveel gemarkeerde wandelroutes er alleen al in het Nationaal Park de Maasduinen zijn, houden wij nog even geheim. U kunt er naar raden. De juiste inzenders kunnen op 3 vervoersmuntjes rekenen.

 
 
terug naar vorige pagina
 

Bleijvenement Maasduinen Bergen 1 en 2 september 2007
| Stichting Bleijvenement | Bleijenbeek 17, 5851 EE Afferden | E-mail: info@bleijvenement.nl |